Elk uur bijgewerkt!

Gratis Proxyservers

Proxy-opties

Domein naar IP
Anoniem
Proxytype
Webondersteuning

Limieten voor proxylijsten
Vanwege technische beperkingen is er een limiet van 1000 proxy's die via internet kunnen worden weergegeven, maar u kunt de volledige lijst met proxy's in ip:port-formaat downloaden door op het pictogram te klikken
Merk ook op dat u tussen de geselecteerde proxy's kunt schakelen door op het pictogram te klikken

Bezig met laden...

Informatie over proxyservers

Een historisch perspectief

De geschiedenis van proxyservers is nauw verweven met de ontwikkeling van computernetwerken en internet. Proxyservers zijn aanzienlijk geëvolueerd sinds hun oprichting in de begindagen van netwerkcomputers. Hier is een kort overzicht van hun geschiedenis:

 1. Vroeg netwerken: In de begindagen van computernetwerken, toen meerdere computers met elkaar waren verbonden, was er behoefte aan een manier om de gegevensstroom tussen de computers te beheren en te controleren. Dit leidde tot de ontwikkeling van het concept van proxyservers.

 2. ARPANET-tijdperk: De voorloper van het moderne internet, ARPANET, legde enkele van de fundamentele concepten voor proxyservers vast. ARPANET, ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Defensie eind jaren zestig en begin jaren zeventig, gebruikte proxyservers om veelgebruikte bestanden in de cache op te slaan en het bandbreedtegebruik te verminderen.

 3. Gopher-protocol: Eind jaren tachtig en begin jaren negentig werd het Gopher-protocol ontwikkeld als een manier om documenten via internet te ordenen en op te halen. Proxyservers speelden een rol in dit protocol door documenten in de cache op te slaan en de toegangssnelheid voor gebruikers te verbeteren.

 4. Wereld wijde web: Met de uitvinding van het World Wide Web door Tim Berners-Lee begin jaren negentig groeide de behoefte aan proxyservers snel. Naarmate het internet populairder werd, werden proxyservers gebruikt om de prestaties te verbeteren, het beveiligingsbeleid af te dwingen en anonimiteit voor gebruikers te bieden.

 5. Netscape-proxyserver: In 1995 introduceerde Netscape Communications Corporation de Netscape Proxy Server, die caching- en beveiligingsfuncties voor webverkeer bood. Dit was een van de eerste commercieel verkrijgbare proxyserveroplossingen.

 6. Squid: Squid, een open-source proxyserversoftware, werd eind jaren negentig uitgebracht en werd snel populair vanwege de betrouwbaarheid en prestaties. Squid wordt nog steeds veel gebruikt als caching-proxyserver.

 7. Bedrijfsnetwerken: Proxyservers werden gebruikelijk in bedrijfsnetwerken als een manier om de internettoegang voor werknemers te controleren en te monitoren. Met proxyservers konden netwerkbeheerders beleid afdwingen, inhoud filteren en de prestaties verbeteren door vaak gebruikte bronnen in de cache op te slaan.

 8. Inhoudsfiltering en beveiliging: Naast caching en prestatieverbeteringen werden proxyservers gebruikt voor inhoudsfiltering en beveiligingsdoeleinden. Ze kunnen de toegang tot kwaadaardige websites blokkeren, ongewenste inhoud filteren en een verdedigingslaag bieden tegen cyberdreigingen.

 9. Omgekeerde proxyservers: Omgekeerde proxyservers, die vóór webservers zitten en inkomende clientverzoeken afhandelen, werden populair vanwege load-balancing, SSL-encryptie-offloading en het verbergen van de interne structuur van een netwerk voor externe gebruikers.

 10. Vandaag: Proxyservers blijven een cruciale rol spelen in computernetwerken en internet. Ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder het verbeteren van de prestaties, het verbeteren van de beveiliging, het mogelijk maken van toegang tot geografisch beperkte inhoud en het garanderen van anonimiteit voor gebruikers.

Over het geheel genomen weerspiegelt de geschiedenis van proxyservers de evolutie van computernetwerken en internet, aangezien ze zich in de loop van de tijd hebben aangepast aan de veranderende behoeften van gebruikers en netwerkbeheerders.

Het huidige landschap

In het huidige digitale tijdperk zijn proxyservers alomtegenwoordig in een groot aantal industrieën en toepassingen. Van grote ondernemingen tot individuele gebruikers: de vraag naar proxyserveroplossingen blijft exponentieel groeien. Een van de bepalende kenmerken van moderne proxyservers is hun veelzijdigheid, aangezien ze een breed scala aan functionaliteiten bieden die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van gebruikers.

Gebruikskenmerken van proxyservers

 1. Anonimiteit en privacy: Met proxyservers kunnen gebruikers hun IP-adressen maskeren en hun internetactiviteiten anonimiseren, waardoor hun privacy en anonimiteit online worden gewaarborgd.

 2. Inhoudsfiltering en toegangscontrole: Proxyservers stellen organisaties in staat een gedetailleerd inhoudfilterbeleid te implementeren en toegangscontroles af te dwingen, waardoor beveiligingsrisico's worden beperkt en naleving van de regelgeving wordt gewaarborgd.

 3. Loadbalancing en verkeersoptimalisatie: Proxyservers verdelen het netwerkverkeer over meerdere servers, verdelen de belasting en optimaliseren de netwerkprestaties, waardoor de schaalbaarheid en betrouwbaarheid worden verbeterd.

 4. SSL-compatibiliteit en encryptie: Proxyservers ondersteunen SSL/TLS-coderingsprotocollen, waardoor veilige communicatie tussen clients en servers wordt gegarandeerd, waardoor gevoelige gegevens worden beschermd tegen onderschepping en ongeautoriseerde toegang.

 5. DNS-resolutie: Proxyservers voeren DNS-resolutie uit namens clients, vertalen domeinnamen in IP-adressen en faciliteren naadloze communicatie tussen clients en servers, waardoor de netwerkefficiëntie en -prestaties worden verbeterd.

Proxy-protocollen

Web Proxy, Connect Proxy, SOCKS4 Proxy en SOCKS5 Proxy zijn allemaal typen proxyservers, maar ze verschillen in hun protocollen, functionaliteiten en de manier waarop ze met netwerkverkeer omgaan. Laten we de verschillen daartussen onderzoeken:

 1. Webproxy:

  • Protocol: Webproxy's gebruiken voornamelijk het HTTP-protocol voor communicatie.
  • Functionaliteit: Webproxy's zijn specifiek ontworpen om HTTP- en HTTPS-verkeer af te handelen. Ze onderscheppen en sturen webverzoeken van clients door naar servers en sturen de antwoorden terug naar clients. Webproxy's worden vaak gebruikt voor taken zoals caching, inhoudfiltering en het anonimiseren van internetverkeer.
  • Kenmerken: Webproxy's zijn eenvoudig in te stellen en te configureren, waardoor ze geschikt zijn voor eenvoudige websurftoepassingen. Het is echter mogelijk dat ze geen andere protocollen of geavanceerde functies ondersteunen die vaak voorkomen in andere typen proxy's.
 2. Connect:

  • Protocol: Connect-proxy's werken op de transportlaag van het OSI-model en gebruiken doorgaans de CONNECT-methode van het HTTP-protocol.
  • Functionaliteit: Connect-proxy's brengen een TCP-tunnel tot stand tussen de client en de doelserver, waardoor directe gegevensoverdracht mogelijk is zonder protocolconversie of -aanpassing. Connect-proxy's worden vaak gebruikt voor het tot stand brengen van veilige verbindingen met externe servers, zoals HTTPS-websites of beveiligde FTP-servers.
  • Kenmerken: Connect-proxy's zijn transparant voor de protocollen van de applicatielaag, waardoor ze geschikt zijn voor applicaties die end-to-end-codering vereisen en geen proxy-bewuste configuraties ondersteunen. Ze hebben echter mogelijk beperkte ondersteuning voor geavanceerde functies zoals inhoudfiltering en caching.
 3. SOCKS4:

  • Protocol: SOCKS4-proxy's gebruiken het SOCKS4-protocol voor communicatie.
  • Functionaliteit: SOCKS4-proxy's ondersteunen TCP-verbindingen en bieden basisauthenticatiemechanismen voor clientautorisatie. Ze ondersteunen echter geen UDP-verkeer of geavanceerde authenticatiemethoden die beschikbaar zijn in latere versies van het SOCKS-protocol.
  • Kenmerken: SOCKS4-proxy's zijn lichtgewicht en efficiënt, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die basisproxyfunctionaliteit vereisen zonder de noodzaak van geavanceerde functies. Het gebrek aan ondersteuning voor UDP-verkeer en geavanceerde authenticatiemethoden kan hun toepasbaarheid in bepaalde scenario's echter beperken.
 4. SOCKS5:

  • Protocol: SOCKS5-proxy's gebruiken het SOCKS5-protocol voor communicatie.
  • Functionaliteit: SOCKS5-proxy's ondersteunen zowel TCP- als UDP-verbindingen, waardoor ze veelzijdiger zijn dan SOCKS4-proxy's. Bovendien bieden SOCKS5-proxy's verbeterde authenticatiemechanismen, waaronder gebruikersnaam-/wachtwoordauthenticatie en GSS-API-authenticatie, wat zorgt voor meer veiligheid en flexibiliteit.
  • Kenmerken: SOCKS5-proxy's worden veel gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder surfen op het web, online gamen en peer-to-peer bestanden delen. Hun ondersteuning voor TCP- en UDP-verkeer, samen met geavanceerde authenticatiemethoden, maakt ze geschikt voor een breed scala aan gebruiksscenario's.

Samenvattend liggen de belangrijkste verschillen tussen webproxy's, connect-proxy's, SOCKS4-proxy's en SOCKS5-proxy's in hun protocollen, functionaliteiten en kenmerken. Webproxy's zijn gespecialiseerd in het verwerken van HTTP- en HTTPS-verkeer, terwijl connect-proxy's TCP-tunnels tot stand brengen voor veilige verbindingen. SOCKS4-proxy's bieden basis TCP-ondersteuning en authenticatie, terwijl SOCKS5-proxy's bredere ondersteuning bieden voor zowel TCP- als UDP-verkeer, samen met geavanceerde authenticatiemechanismen. De keuze voor het proxytype is afhankelijk van de specifieke eisen van de applicatie en het gewenste niveau van functionaliteit en beveiliging.

DNS-resolutie

De DNS-resolutie van een proxy verwijst naar hoe de proxyserver domeinnamen omzet in IP-adressen. Wanneer een client een verzoek verzendt om toegang te krijgen tot een website via een proxyserver, moet de proxyserver de domeinnaam die in het verzoek is opgegeven, omzetten in een IP-adres om een ​​verbinding met de doelserver tot stand te brengen.

Hier is een typisch proces:

 1. Client verzendt een verzoek om toegang te krijgen tot een website via de proxyserver, waarbij de domeinnaam wordt opgegeven (bijvoorbeeld www.google.com).

 2. De proxyserver ontvangt het verzoek en extraheert de domeinnaam.

 3. De proxyserver voert DNS-resolutie uit om de domeinnaam naar een IP-adres te vertalen. Meestal gaat het hierbij om het bevragen van DNS-servers.

 4. Zodra de proxyserver het IP-adres van de doelserver heeft verkregen, brengt deze namens de client een verbinding tot stand.

 5. Alle daaropvolgende communicatie tussen de client en de doelserver verloopt via de proxyserver.

Het DNS-resolutieproces binnen een proxyserver is essentieel voor het routeren van clientverzoeken naar de juiste bestemmingsservers op internet. Bovendien kunnen sommige geavanceerde proxyservers cachingmechanismen implementeren om de DNS-resolutie te versnellen en de prestaties te verbeteren.

Proxy-anonimiteit

Transparent Proxy, Anonymous Proxy en Elite Proxy zijn drie verschillende soorten proxyservers, die elk verschillende niveaus van anonimiteit en functionaliteit bieden. Laten we de verschillen daartussen onderzoeken:

 1. Transparante proxy:

  • Anonimiteitsniveau: Transparante proxy's bieden het laagste niveau van anonimiteit. Ze wijzigen of verbergen het IP-adres van de client niet, waardoor het IP-adres van de client zichtbaar wordt voor de doelserver.
  • Functionaliteit: Transparante proxy's onderscheppen en sturen klantverzoeken door zonder de verzoekheaders te wijzigen. Ze worden doorgaans ingezet bij de netwerkgateway en worden gebruikt voor caching, inhoudfiltering en verkeersregistratie.
  • Kenmerken: Transparante proxy's worden vaak gebruikt in bedrijfsomgevingen en openbare Wi-Fi-netwerken om internetverkeer te monitoren en te controleren. Hoewel ze voordelen bieden zoals caching en inhoudfiltering, bieden ze geen enkele privacy of anonimiteit voor gebruikers.
 2. Anonieme Proxy:

  • Anonimiteitsniveau: Anonieme proxy's bieden een gematigd niveau van anonimiteit. Ze verbergen het IP-adres van de cliënt door dit te vervangen door het IP-adres van de proxyserver in de verzoekheaders die naar de bestemmingsserver worden verzonden. Het kan echter een HTTP-header verzenden met de naam "X-Forwarded-For" (sinds 2014 heeft de IETF een standaard headerdefinitie voor proxy goedgekeurd, genaamd "Forwarded"), die uw echte IP-adres bevat, waardoor de webserver wordt gewaarschuwd dat u maken gebruik van een proxy. Deze header kan door sommige websites of servers worden gedetecteerd, waardoor de anonimiteit enigszins wordt verminderd.
  • Functionaliteit: Anonieme proxy's sturen clientverzoeken door naar doelservers terwijl het IP-adres van de client verborgen blijft. Ze voegen geen aanvullende identificerende informatie toe aan de verzoekheaders, waardoor gebruikers een zekere mate van anonimiteit krijgen.
  • Kenmerken: Anonieme proxy's worden vaak gebruikt om geografische beperkingen te omzeilen, toegang te krijgen tot geblokkeerde websites en de privacy van gebruikers te behouden. Ze kunnen echter nog steeds worden gedetecteerd door geavanceerde netwerkanalysetechnieken, en hun anonimiteit is mogelijk niet onfeilbaar.
 3. Elite Proxy (ook bekend als proxy met hoge anonimiteit):

  • Anonimiteitsniveau: Elite-proxy's bieden het hoogste niveau van anonimiteit. Ze verbergen het IP-adres van de klant volledig en lijken niet te onderscheiden van gewone internetgebruikers en bestemmingsservers. Wanneer u een elite-proxy gebruikt, verzendt deze niet de headers "Forwarded" of "X-Forwarded-For", zodat uw echte IP-adres volledig verborgen blijft voor de websites of servers die u bezoekt. De webserver ziet alleen het IP-adres van de proxyserver, waardoor websites moeilijk kunnen detecteren dat u een proxy gebruikt.
  • Functionaliteit: Elite-proxy's passen de headers van verzoeken aan om identificerende informatie te verwijderen, inclusief het IP-adres van de client, waardoor het voor bestemmingsservers vrijwel onmogelijk wordt om de ware oorsprong van het verzoek te bepalen.
  • Kenmerken: Elite-proxy's bieden maximale privacy en anonimiteit voor gebruikers, waardoor ze ideaal zijn voor gevoelige toepassingen die absolute vertrouwelijkheid vereisen. Ze worden vaak gebruikt voor taken zoals online bankieren, vertrouwelijke communicatie en het omzeilen van censuur.

Samenvattend liggen de belangrijkste verschillen tussen transparante proxy's, anonieme proxy's en elite-proxy's in hun niveau van anonimiteit en functionaliteit. Transparante proxy's bieden het laagste niveau van anonimiteit en worden voornamelijk gebruikt voor netwerkbeheerdoeleinden. Anonieme proxy's bieden gematigde anonimiteit door het IP-adres van de klant te verbergen, maar kunnen nog steeds detecteerbaar zijn met geavanceerde methoden. Elite-proxy's bieden het hoogste niveau van anonimiteit door het IP-adres van de klant volledig te verbergen, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die maximale privacy en veiligheid vereisen.

Gebruik van proxyservers op grote platforms

Proxyservers spelen een cruciale rol in de werking van grote online platforms en diensten, waaronder Amazon, Bing, Google, Instagram, Reddit, Telegram en Twitter. Laten we eens kijken hoe deze platforms proxyservers gebruiken om de prestaties te optimaliseren, de beveiliging te verbeteren en een naadloze gebruikerservaring te garanderen:

 1. Amazon: Als een van 's werelds grootste e-commerceplatforms vertrouwt Amazon op proxyservers voor verschillende doeleinden, waaronder taakverdeling, contentcaching en beveiliging. Proxyservers helpen inkomend verkeer over meerdere servers te verdelen, waardoor een hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid tijdens piekperiodes wordt gegarandeerd. Bovendien cachen proxyservers veelgebruikte inhoud, zoals productafbeeldingen en beschrijvingen, in het cachegeheugen, waardoor de latentie wordt verminderd en de algehele winkelervaring voor gebruikers wordt verbeterd.
 2. Bing: De zoekmachine van Microsoft, Bing, maakt gebruik van proxyservers om de zoekprestaties te verbeteren en relevante zoekresultaten aan gebruikers te leveren. Proxyservers helpen het netwerkverkeer te optimaliseren, de latentie te minimaliseren en grote hoeveelheden zoekopdrachten efficiënt af te handelen. Bovendien stellen proxyservers Bing in staat om beveiligingsbedreigingen, zoals gedistribueerde denial-of-service (DDoS)-aanvallen, te beperken door kwaadaardig verkeer te filteren en toegangscontroles af te dwingen.
 3. Google: Google, 's werelds toonaangevende zoekmachine, maakt op grote schaal gebruik van proxyservers voor zijn verschillende services, waaronder zoeken, Gmail en YouTube. Met proxyservers kan Google de netwerkprestaties optimaliseren, de schaalbaarheid verbeteren en de betrouwbaarheid van zijn services verbeteren. Bovendien spelen proxyservers een cruciale rol bij het beschermen van de privacy van gebruikers en het beveiligen van gevoelige gegevens, zoals e-mailcommunicatie en persoonlijke informatie die is opgeslagen in Google-accounts.
 4. Instagram: Instagram, een populair sociale-mediaplatform dat eigendom is van Facebook, maakt gebruik van proxyservers voor medialevering, contentdistributie en gebruikersauthenticatie. Proxyservers helpen de levering van foto's en video's aan de apparaten van gebruikers te optimaliseren, waardoor de latentie wordt verminderd en een naadloze browse-ervaring wordt gegarandeerd. Bovendien verbeteren proxyservers de beveiliging door kwaadaardig verkeer te filteren, toegangscontroles af te dwingen en verdachte activiteiten te detecteren, zoals pogingen tot accountkaping.
 5. Reddit: Reddit, een sociaal nieuwsaggregatie- en discussieplatform, vertrouwt op proxyservers voor inhoudcaching, gebruikersauthenticatie en moderatiedoeleinden. Proxyservers helpen de levering van inhoud te versnellen door veelgebruikte berichten en opmerkingen in het cachegeheugen op te slaan, waardoor de laadtijden voor gebruikers worden verkort. Bovendien stellen proxyservers Reddit in staat toegangscontroles af te dwingen, spam en misbruik te detecteren en de integriteit van zijn platform te behouden.
 6. Telegram: Telegram, een cloudgebaseerd instant messaging-platform, maakt gebruik van proxyservers om gebruikers in staat te stellen internetcensuur te omzeilen en toegang te krijgen tot de dienst in regio's waar deze is geblokkeerd. Proxyservers fungeren als tussenpersoon tussen gebruikers en de servers van Telegram en geven berichten en andere gegevens door terwijl ze de IP-adressen van de gebruikers maskeren. Dit helpt gebruikers hun privacy en anonimiteit online te behouden terwijl ze veilig toegang krijgen tot de diensten van Telegram.
 7. Twitter/X: Twitter, een microblogging- en sociaal netwerkplatform, maakt gebruik van proxyservers voor realtime gegevensverwerking, levering van inhoud en API-beheer. Met proxyservers kan Twitter grote hoeveelheden tweets, retweets en gebruikersinteracties efficiënt verwerken, waardoor een naadloze gebruikerservaring wordt gegarandeerd. Bovendien stellen proxyservers Twitter in staat om snelheidslimieten af ​​te dwingen, kwaadaardig verkeer te filteren en bescherming te bieden tegen cyberaanvallen, zoals DDoS-aanvallen en botnetactiviteiten.

Beste proxylanden

Het ‘beste’ proxyland hangt af van uw specifieke wensen en eisen. Hier zijn enkele factoren waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van een proxyland:

 1. Geografische locatie: Kies een proxyserver in een land dat geografisch dichtbij de server van uw doelwebsite ligt. Nabijheid kan leiden tot hogere verbindingssnelheden en een lagere latentie.

 2. Juridische en regelgevende omgeving: Houd rekening met het juridische en regelgevende klimaat van het proxyland. Sommige landen hebben strengere wetten met betrekking tot internetgebruik, censuur en gegevensprivacy. Kies een land met wetten die aansluiten bij uw privacy- en beveiligingsvereisten.

 3. Internet-infrastructuur: Zoek naar landen met een robuuste internetinfrastructuur en snelle connectiviteit. Landen met een geavanceerde internetinfrastructuur bieden vaak betere proxyserverprestaties.

 4. IP-reputatie: Controleer de reputatie van IP-adressen uit het proxyland. In sommige landen kan sprake zijn van een hogere prevalentie van spam, malware of andere kwaadaardige activiteiten, die de reputatie van de IP-adressen kunnen beïnvloeden en uw browse-ervaring kunnen beïnvloeden.

 5. Beschikbaarheid en betrouwbaarheid: Zorg ervoor dat proxyservers in het door u gekozen land direct beschikbaar en betrouwbaar zijn. Zoek naar proxyproviders met een goede staat van dienst op het gebied van uptime, zoals blijkt uit de uptime-tag in de proxylijst

 6. Aantal servers: Houd rekening met het aantal proxyservers dat beschikbaar is in het land. Meer servers betekenen een betere verdeling van de belasting en een betere betrouwbaarheid.

Enkele populaire landen voor gebruik van proxyservers zijn onder meer:

 1. Verenigde Staten
 2. Verenigd Koninkrijk
 3. Canada
 4. Duitsland
 5. Nederland
 6. Zwitserland
 7. Singapore
 8. Japan
 9. Australië

Uiteindelijk zal het beste proxyland voor u afhangen van uw specifieke gebruiksscenario, voorkeuren en prioriteiten. Het is essentieel om verschillende opties te onderzoeken en te testen om degene te vinden die het beste aan uw behoeften voldoet.

Een proxyserver opzetten

Het configureren van een proxyserver op verschillende besturingssystemen zoals Windows, Android, iOS en macOS omvat enigszins verschillende stappen. Hier is een algemene gids voor elk:

Windows:

 1. Open instellingen:

  • Klik op het Start-menu en selecteer "Instellingen" (tandwielpictogram).
  • Ga naar 'Netwerk en internet'.
 2. Proxy instellingen:

  • Klik op "Proxy" in de linkerzijbalk.
  • Zet onder het gedeelte 'Handmatige proxy-instellingen' de schakelaar om 'Gebruik een proxyserver' in te schakelen.
  • Voer het IP-adres en de poort van uw proxyserver in.
  • Klik op 'Opslaan'.

Android:

 1. Open instellingen:

  • Ga naar de app "Instellingen" van uw apparaat.
 2. Netwerk & internet:

  • Zoek naar de optie "Netwerk en internet" of "Verbindingen".
 3. Wifi instellingen:

  • Tik op "Wi-Fi" (of de naam van het netwerk waarmee u bent verbonden).
 4. Proxy instellingen:

  • Druk lang op het verbonden netwerk.
  • Selecteer 'Netwerk wijzigen' of 'Geavanceerde instellingen'.
  • Scroll naar beneden en selecteer 'Proxy'.
  • Kies "Handmatig" en voer de proxygegevens in (proxyhostnaam en poort).
  • Sla de instellingen op.

iOS:

 1. Open instellingen:

  • Ga naar de app "Instellingen" op uw iOS-apparaat.
 2. Wifi instellingen:

  • Tik op ‘WiFi’.
 3. Proxy instellingen:

  • Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee u bent verbonden en tik op het pictogram (i) ernaast.
  • Scroll naar beneden en tik op 'Proxy configureren'.
  • Selecteer 'Handmatig'.
  • Voer de proxyservergegevens in (Server, Poort).
  • Tik op ‘Opslaan’.

macOS:

 1. Systeemvoorkeuren openen:

  • Klik op het Apple-pictogram in de linkerbovenhoek en selecteer 'Systeemvoorkeuren'.
 2. Netwerkinstellingen:

  • Klik op 'Netwerk'.
 3. Proxy instellingen:

  • Selecteer de netwerkinterface die u gebruikt (Wi-Fi, Ethernet, enz.).
  • Klik op de knop "Geavanceerd".
  • Ga naar het tabblad ‘Proxy’s’.
  • Vink het vakje aan naast 'Web Proxy (HTTP)' of 'Secure Web Proxy (HTTPS)'.
  • Voer de proxyservergegevens in (Server, Poort).
  • Klik op "OK" en vervolgens op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Vergeet niet om indien nodig het juiste proxyserveradres, de juiste poort en eventuele authenticatiegegevens in te voeren. Bovendien bieden sommige organisaties mogelijk specifieke instructies of software voor het configureren van proxy-instellingen. Het is dus altijd een goed idee om uw netwerkbeheerder te raadplegen als u een proxy voor werk of school instelt.

SSL-gebruik in proxyservers

Secure Socket Layer (SSL) of de opvolger Transport Layer Security (TLS) encryptieprotocollen zijn essentiële componenten van de moderne proxyserverinfrastructuur. SSL/TLS zorgt voor veilige communicatie tussen clients en proxyservers, maar ook tussen proxyservers en bestemmingsservers. Deze codering helpt gevoelige gegevens, zoals inloggegevens, persoonlijke gegevens en financiële transacties, te beschermen tegen onderschepping en ongeoorloofde toegang door kwaadwillende actoren.

Proxyservers ondersteunen SSL/TLS-codering via SSL-beëindiging en SSL-bridgingtechnieken. Bij SSL-beëindiging wordt het gecodeerde verkeer op de proxyserver ontsleuteld voordat het in leesbare tekst naar de doelserver wordt doorgestuurd. Hierdoor kan de proxyserver het verkeer inspecteren en filteren voor beveiligingsdoeleinden, zoals malwaredetectie en inhoudfiltering. SSL-bridging daarentegen zorgt voor end-to-end-codering tussen clients en bestemmingsservers, waarbij de proxyserver fungeert als een transparante tussenpersoon die gecodeerd verkeer doorstuurt zonder het te decoderen.

Samenvattend zijn proxyservers integrale componenten van de infrastructuur die grote online platforms en diensten aanstuurt, waaronder e-commercewebsites, zoekmachines, sociale mediaplatforms, berichtenapps en meer. Door gebruik te maken van proxyservers kunnen deze platforms de prestaties optimaliseren, de beveiliging verbeteren en naadloze gebruikerservaringen bieden aan miljoenen gebruikers over de hele wereld. Bovendien zorgt SSL/TLS-codering voor veilige communicatie tussen clients, proxyservers en bestemmingsservers, waardoor gevoelige gegevens worden beschermd tegen onderschepping en ongeautoriseerde toegang.

 1. AI en machinaal leren: Proxyservers zullen steeds meer gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning-algoritmen om de beveiliging te verbeteren, de netwerkprestaties te optimaliseren en gebruikerservaringen te personaliseren.
 2. Edge-computers: Proxyservers zullen een cruciale rol spelen in edge computing-architecturen, waardoor gedecentraliseerde gegevensverwerking, communicatie met lage latentie en realtime analyses aan de netwerkrand mogelijk worden.
 3. Blockchain-integratie: Proxyservers zullen blockchain-technologie integreren om de transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid in internetcommunicatie te verbeteren, waardoor cyberdreigingen worden beperkt en de privacy van gegevens wordt gewaarborgd.
 4. Kwantumveilige codering: Proxyservers zullen kwantumveilige encryptieprotocollen gebruiken om te beschermen tegen toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwantumcomputing, waardoor de veiligheid van internetcommunicatie op de lange termijn wordt gegarandeerd.
 5. Zero-Trust-netwerken: Proxyservers zullen de zero-trust netwerkprincipes omarmen, waarbij continue authenticatie en autorisatie voor alle netwerkcommunicatie vereist is, waardoor het risico op bedreigingen van binnenuit en ongeautoriseerde toegang tot een minimum wordt beperkt.